TS. Vương Quân Hoàng phụ trách Phân hội EASE tại Việt Nam

2/27/2019 8:11 AM
ISR Phenikaa University (27-2-2019) -- Hiệp hội Các nhà biên tập khoa học Châu Âu (European Association of Science Editors - EASE) mới đây đã công bố thông tin chính thức về phân hội EASE tại Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm ISR, Đại học Phenikaa, TS. Vương Quân Hoàng, đã được tiến cử trở thành chủ tịch phân hội. Hỗ trợ ông là TS. Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Chi tiết xem tại: http://www.ease.org.uk/communities/regional-chapters/vietnamese-regional-chapter/