Nghiên cứu trên tạp chí Arts (ISI Web of Science)

2/22/2019 8:54 AM
ISR Phenikaa University (22-2-2019) -- Tạp chí Arts đã xuất bản bài nghiên cứu hiếm hoi về mỹ thuật Việt Nam. Đề tài nghiên cứu càng đặc biệt hơn nữa: tranh giả.

Bài nghiên cứu có tên khá thu hút "Paintings can be forged, but not feeling" và được trình bày với hình minh họa trích từ bài của cố họa sỹ Tô Ngọc Vân. Có lẽ ngoài nội dung, thì hình thức trình bày khá nghệ thuật, về một nội dung nghệ thuật, trên một tạp chí nghệ thuật có cái tên rất ngắn gọn và đặc trưng -- Arts -- góp phần làm tăng lượng đọc toàn cầu.

Tính đến 22-2-2019 (tức khoảng 4 tháng rưỡi tính từ khi xuất bản), bài nghiên cứu đã thu hút trên 7000 lượt đọc, và hơn 1500 lượt tải bài toàn văn.

Mời tham khảo qua DOI của tác phẩm: https://doi.org/10.3390/arts7040062.