Bài giảng nghiên cứu KHXH tại Học viện Cảnh sát Nhân dân Hà Nội

4/10/2019 12:51 AM
Phenikaa University - Trung tâm ISR (10-4-2019) -- Ngày 29-3, TS. Vương Quân Hoàng, Trung tâm ISR, đã có bài giảng về tổ chức và triển khai nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) cho các giảng viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân tại Hà Nội.

Mặc dù không bị cấp bách về yêu cầu công bố quốc tế, nhưng HVCSND và các giảng viên rất quan tâm tới việc củng cố và phát triển năng lực của đội ngũ trẻ, nhìn về tương lai. 

Một trong những ưu điểm của giảng viên Học viện là nền tảng phương pháp tư duy tốt và kỷ luật nghiên cứu. Được biết, công bố quốc tế cũng sẽ sớm trở thành một tiêu chí quan trọng của Học viện trong tương lai gần. Các học viên của lớp học hào hứng và nhiệt tình tham gia thảo luận, trao đổi các nội dung bài giảng.