Tìm hiểu hợp tác quốc tế với Nature Research và Digital Science

3/9/2019 10:46 PM
Trung tâm ISR Phenikaa University (7-3-2019) -- Ngày 7-3, tại Pullman Hanoi đã diễn ra thảo luận bàn tròn giữa một nhóm các nhà quản lý và phát triển hợp tác khu vực của Springer Nature, Nature Research, Digital Science, với một số nhà nghiên cứu và quản lý nghiên cứu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐH Quốc gia, và một số trường đại học khác.

Đại học Phenikaa có đại diện tham dự là TS. Vương Quân Hoàng, người có nhiều thảo luận kỹ thuật nghiên cứu và hạ tầng thông tin dữ liệu khoa học ngay trong cuộc trao đổi.Một trong những nội dung lý thú là thống nhất tìm phương án hợp tác nối CSDL đầu tiên từ Việt Nam vào hệ thống Altmetric của Digital Science, cũng như hệ thống phân tích sử dụng A.I. của Dimensions. 

Cuộc gặp hứa hẹn các tiến triển hướng đến những bước hợp tác cụ thể trong tương lai gần.