Vương Quân Hoàng (ISR Phenikaa University) tham gia BBT tạp chí ISI

4/18/2019 12:15 AM
ISR Phenikaa University (17-4-2019) -- Nhận lời mời của tạp chí Journal of Risk and Financial Management (ISSN 1911-0866), GĐ ISR Vương Quân Hoàng đã tham gia chính thức là thành viên ban biên tập của tạp chí.Tạp chí JRFM được chỉ mục hóa trong cơ sở dữ liệu ISI Web of Science (danh mục ESCI), sắp được chính thức vào danh mục SSCI trong 2019 để chuẩn bị cho First Impact Factor. Trong 2019, kế hoạch vào Scopus cũng đã hoàn tất. Đồng thời JRFM cũng được liệt kê trong danh mục quan trọng dành riêng cho các tạp chí về nghiên cứu kinh tế là EconLit của Hiệp hội Kinh tế Hoa kỳ (AEA).Hiện nay trong BBT của tạp chí này cũng có một người Việt nữa là TS. Nguyễn Đức Khương (IPAG Business School, Pháp) và cũng là thành viên của Tổ tư vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.