Giám đốc Trung tâm ISR hỗ trợ triển khai nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế

2/28/2019 12:00 AM
Trung tâm ISR (27-02-2019) -- Ngày 8 tháng 6 năm 2018, TS. Vương Quân Hoàng, Giám đốc Trung tâm ISR, đã tham gia hỗ trợ công tác chuẩn bị, triển khai nghiên cứu và công bố quốc tế, trong khuôn khổ hợp tác nâng cao năng lực nghiên cứu với Hội Hữu nghị Việt Bỉ (VBFA), thuộc chương trình đào tạo do Đại học Ngoại thương Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức điều phối.

Nhiều anh chị em học viên là các tiến sỹ tốt nghiệp từ Vương quốc Bỉ, và quan tâm tới việc thúc đẩy hiệu quả, chất lượng công bố quốc tế. Chương trình tại Đại học Ngoại thương bắt đầu từ ngày 6 và kết thúc ngày 8-6-2018. Lớp đào tạo có khoảng 25-30 người tham gia. Không khí trao đổi học thuật sôi nổi và các vấn đề đặt ra rất gần gũi với hành trình nghiên cứu.