Định hướng nghiên cứu liên ngành của Trung tâm ISR

2/27/2019 7:00 AM
ISR Phenikaa University (22-2-2019) – Giai đoạn mới thành lập vào năm 2017, trung tâm ISR tập trung phát triển cơ sở dữ liệu và nghiên cứu năng suất lao động của các nhà khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam. Trung tâm đã công bố thành công 6 nghiên cứu quốc tế trên các tạp chí ISI/Scopus về chủ đề này. Sau đó, ISR mở rộng hướng nghiên cứu ra các lĩnh vực khác như: 


+ y xã hội (bao gồm cả y tế công),
+ kinh tế - quản trị,
+ giáo dục,
+ văn hóa - nghệ thuật.

Trong tương lai, trung tâm ISR tiếp tục giữ vững tinh thần liên ngành, đảm bảo các lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh hiện tại và mở rộng hợp tác, đào tạo trong nghiên cứu KHXH&NV.