ISR ủng hộ sinh viên NCKH

2/22/2019 8:55 AM
ISR Phenikaa University (22-2-2019) -- Cùng chia sẻ quan điểm với lãnh đạo nhà trường, BGH và các khoa/viện, Trung tâm ISR ủng hộ và sẵn lòng hợp tác để thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên khối các ngành: kinh tế - tài chính, quản trị, khoa học xã hội và nhân văn, y xã hội, và nghệ thuật. Đây là các lĩnh vực ISR đã có nhiều công bố quốc tế quan trọng, và về mức độ đa dạng cũng như chất lượng, Trung tâm đã có những sản phẩm quốc tế hạng nhất, như các ấn phẩm vào tạp chí KHXH&NV của Nature Research như Palgrave Communications (thực tế cho tới nay, ISR là trung tâm nghiên cứu đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đã có công bố KHXH&NV trên hệ thống Nature Research, nhiều lần liên tiếp) .

Nghiên cứu và công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV rất nhiều thách thức đối với các nhà nghiên cứu Việt Nam, như thực tế hơn 10 năm qua cho thấy. Tuy vậy, càng khó thì sự ủng hộ và trợ giúp càng đáng quý và có giá trị. ISR sẵn sàng góp sức để tạo nên giá trị này, biến nó trở thành giá trị lõi trong vận hành lâu dài của Trung tâm, trong chiến lược chung của Phenikaa University.

Các khoa và trung tâm cần trao đổi và liên lạc chi tiết, xin gửi email: hoang.vuongquan@phenikaa-uni.edu.vn.