Bài giảng DeVane của Yale danh tiếng sử dụng bài của cán bộ ISR

12/4/2020 6:33 PM

Phenikaa Uni. (Nguyễn Minh Hoàng; Trung tâm ISR) — Theo thông tin chính thức từ trang web của Yale University, một trong những trường đại học uy tín và danh tiếng nhất hệ thống khoa bảng Mỹ cũng như thế giới, chuỗi bài giảng mùa thu mang tên 2019 DeVane Lectures đã diễn ra từ tháng 8 năm 2019.

Xê-ri bài giảng này có tựa đề “Power and Politics in Today’s World” (Quyền lực và chính trị trong thế giới ngày nay).

“Power and Politics in Today’s World”

 

Người chủ trì chính của các bài giảng là học giả nổi tiếng, GS Ian Shapiro của Yale University) [2].

Trong chương trình, GS Shapiro có một bài giảng dành riêng cho vấn đề đan xen kinh tế và chính trị hiện đại phức tạp có tên gọi “Fusing Capitalist Economics with Communist Politics”. Danh sách tài liệu sử dụng trong bài giảng có bao gồm bài đăng trên hệ thống phân tích chiến lược toàn cầu Stratfor của tác giả Vương Quân Hoàng, hiện công tác tại Trung tâm ISR [3].

https://worldview.stratfor.com/

 

Việc 2019 DeVane Lectures sử dụng bài báo là một vinh dự với tác giả và niềm vui động viên cán bộ Trung tâm ISR.

Trước đó, bài [3] cũng đã được sử dụng và trích dẫn rộng rãi trong vài chục luận văn, luận án, bài nghiên cứu, cũng như các sách đã xuất bản. Bên cạnh đó, bài cũng được sử dụng trong các ấn phẩm tư vấn chính sách quốc tế của các tổ chức toàn cầu, ví dụ như Action Global Health, ILO, Friedrich-Ebert-Stiftung, hay trong bài giảng về kinh tế như Comparative Economic Systems của Colorado State University.

References:

[1] Yale University. (2019). 2019 DeVane Lectures: “Power and Politics in Today’s World”. Yale University web page. https://communications.yale.edu/2019-devane-lectures-power-and-politics-todays-world

[2] Google Scholar. (2020).  Ian Shapiro: Sterling Professor of Politcal Science, Yale University. https://scholar.google.com/citations?user=UflkO2kAAAAJ

[3] Vuong, Quan-Hoang. (2014). Vietnam's political economy in transition (1986-2016). Stratfor-The Hub: International Perspectives.  https://worldview.stratfor.com/article/vietnams-political-economy-transition-1986-2016