ESE chuyển “nhà”, đại diện ISR tham gia BBT mới

2/24/2020 11:58 AM

European Association of Science Editors (EASE, 24-2-2020) — Tạp chí Biên tập Khoa học Châu Âu (European Science Editing, ESE) vừa được chuyển sang địa chỉ xuất bản online mới: https://ese.arphahub.com/.

Đồng thời, ESE cũng công bố danh sách thành viên Ban biên tập mới. Vương Quân Hoàng (Trung tâm ISR, Phenikaa University) tham gia BBT mới của ESE kể từ tháng 2-2020.

Thông tin chi tiết về sự kiện này được đăng đầy đủ trong bài Editorial của Tổng biên tập Ksenija Baždarić:

Ksenija Baždarić. European Science Editing is in full open access now. European Science Editing 2020; 46(1):1. DOI: 10.3897/ese.2020.e50566.

ESE là ấn phẩm chính thức, xuất bản hàng quý của Hiệp hội Các nhà Biên tập Khoa học Châu Âu (EASE). Rất nhiều tác giả xuất bản trên ESE là các khoa học kỳ cựu, và cũng là editors của nhiều tạp chí khoa học nổi tiếng. Điều này mang lại cho ESE một uy tín, vị thế và tiếng nói đáng kể trong các chính sách và chương trình khoa học quốc tế.

*Nguồn: https://ese-bookshelf.blogspot.com/2020/02/ese-arpha-announcement.html