ISR tham dự bàn tròn xuất bản quốc tế chất lượng cao của Nature

3/4/2019 11:54 AM
http://Trung tâm ISR Phenikaa University (4-3-2019) -- Nhận lời mời của Springer NatureNature Research, GĐ Trung tâm ISR đồng ý tham dự bàn tròn về chính sách khoa học và hỗ trợ nghiên cứu xuất bản chất lượng cao cho nền khoa học Việt Nam. Bàn tròn được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 7-3-2019. ISR sẽ tiếp tục thông báo chi tiết về các thảo luận.

Thông tin sơ bộ: