Nghiên cứu COVID-19 từ New York University áp dụng lý thuyết Cộng tính văn hóa của ISR

1/9/2021 2:22 PM

Phenikaa Uni (Nguyễn Thanh Thanh Huyền; 9-1-2021) — Ngày 08/01/2021, hai tác giả Sean Small and Judite Blanc (Đại học New York, Hoa Kỳ) đã công bố bài tổng quan tóm lược có tiêu đề “Mental Health During COVID-19: Tam Giao and Vietnam's Response”  trên ấn phẩm Frontiers in Psychiatry (JIF = 2.849) [1].

Trong ngày xuất bản, số đếm sơ bộ ghi nhận bài báo đã có 189 lượt đọc.

(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.589618/full)

 

 

Bài nghiên cứu chủ đích sử dụng lý thuyết Cộng tính văn hóa (cultural addivity), một lý thuyết được nhóm nghiên cứu trung tâm ISR khởi xướng vào năm 2018 [2]. Nội dung công bố giải thích rằng sự cộng hưởng của ba tôn giáo lớn (Phật giáo, Khổng giáo và Đạo giáo) đóng vai trò lớn trong việc thực thi các chính sách chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

(https://www.nature.com/articles/s41599-018-0189-2)

 

Được công bố vào ngày 04/12/2018, lý thuyết cộng tính văn hóa cũng được sử dụng không chỉ trong y học mà còn nhiều chuyên ngành khác nhau (giáo dục, ngôn ngữ, văn hóa) [3-5]. Điều này cho thấy tính ứng dụng đa ngành mạnh mẽ của nghiên cứu [2].

Ngoài thế giới học thuật, khái niệm cộng tính văn hóa của ISR cũng đã sớm được sử dụng trong các trao đổi kiến thức xã hội, ví dụ như thảo luận về ảnh hưởng của Lão giáo trên trang Quora [6] từ năm 2019.

Điểm đáng quan tâm nhất trong bài của Small và Blanc là mặc dù xoay quanh cộng tính văn hóa, nhưng mạch lập luận còn kết nối rất sâu tới 2 bài khác của ISR. Một trong số đó là bài viết về COVID-19 xuất bản tháng 4-2020 [7], đúng lúc nhiều nơi trên thế giới đồng loạt giãn cách xã hội. Bài còn lại chính là một trong những tiếp nối sâu xa hơn nữa, được nhóm nghiên cứu ISR đánh giá là đóng góp quan trọng, ra đời tháng 6-2020 [8]. Việc hai tác giả ở một trường đại học phương Tây, sử dụng các chất liệu nghiên cứu văn hóa-xã hội Việt Nam, cho một vấn đề y xã hội toàn cầu cho thấy mối quan tâm, đồng thời là sức cuốn hút của các nghiên cứu ISR xuất bản trên bình diện quốc tế.

Trên thực tế, hai tác phẩm [2] và [8] tuy xuất bản chỉ mới 2 năm trở lại đây, nhưng thực chất lại có nguồn gốc rất sâu xa trước đó. Chúng được bắt đầu từ các cơ sở lý thuyết về “mindsponge” do GĐ Trung tâm ISR chính là người khởi xướng từ thời kỳ 2012-2015, trong quá trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trong cộng đồng khởi nghiệp trẻ Việt Nam [9-12], và thậm chí còn xa hơn nữa về những năm 2007-2008 [13].

Tài liệu tham khảo:

[1] Small, S., & Blanc, J. (2021). Mental Health During COVID-19: Tam Giao and Vietnam's Response. Frontiers in Psychiatry, 11, 589618.

[2] Vuong, Q.-H., Bui, Q.-K., La, V.-P., Vuong, T.-T., Nguyen, V.-H. T., Ho, M.-T., . . . Ho, M.-T. (2018). Cultural additivity: behavioural insights from the interaction of Confucianism, Buddhism and Taoism in folktales. Palgrave Communications, 4(1), 143.

[3] Marklein, M. B., & Tinh, M. V. (2020). The Construction, Deconstruction, and Reconstruction of Academic Freedom in Vietnamese Universities. In P. Le Ha & D. Ba Ngoc (Eds.), Higher Education in Market-Oriented Socialist Vietnam: New Players, Discourses, and Practices (pp. 207-226). Cham: Springer International Publishing.

[4] Schokkin, D. (2020). A Grammar of Paluai: The Language of Baluan Island, Papua New Guinea. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton.

[5] Stoermer, S., Lauring, J., & Selmer, J. (2020). The effects of positive affectivity on expatriate creativity and perceived performance: What is the role of perceived cultural novelty?. International Journal of Intercultural Relations, 79, 155-164.

[6] Thư Nguyễn. (2019). What are some Taoist influences in Vietnamese culture?. Quora. https://www.quora.com/What-are-some-Taoist-influences-in-Vietnamese-culture

[7] La, V. P., Pham, T. H., Ho, M. T., et al. (2020). Policy response, social media and science journalism for the sustainability of the public health system amid the COVID-19 outbreak: The Vietnam lessons. Sustainability, 12(7), 2931.

[8] Vuong, Q. H., Ho, M. T., Nguyen, H. K. T., et al. (2020). On how religions could accidentally incite lies and violence: Folktales as a cultural transmitter. Palgrave Communications, 6(1), 82.

[9] Vuong, Q. H. (2016). Global mindset as the integration of emerging socio-cultural values through mindsponge processes: A transition economy perspective.  In: J. Kuada (ed.) Global Mindsets: Exploration and Perspectives (pp. 109-126). London: Routledge.

[10] Vuong, Q. H., & Napier, N. K. (2015). Acculturation and global mindsponge: an emerging market perspective. International Journal of Intercultural Relations, 49, 354-367.

[11] Vuong, Q. H. (2016). Impacts of geographical locations and sociocultural traits on the Vietnamese entrepreneurship. SpringerPlus, 5(1), 1189.

[12] Vuong, Q. H. (2016). Determinants of firm performance in a less innovative transition system: exploring Vietnamese longitudinal data. International Journal of Transitions and Innovation Systems, 5(1), 20-45.

[13] Hoang, V. Q., & Dung, T. T. (2009). The Cultural Dimensions of the Vietnamese Private Entrepreneurship. IUP Journal of Entrepreneurship Development, 6(3/4), 54-78.