ISR Phenikaa Univ biên tập số chuyên đề khởi nghiệp 4.0 trên tạp chí quốc tế ISI

3/15/2019 10:47 PM
Trung tâm ISR (15-03-2019) -- Hôm nay, tạp chí Journal of Risk and Financial Management [ESCI] đã đưa lên trang web thông tin về số chuyên đề mới "Entrepreneurial Finance at the Dawn of Industry 4.0", TS. Vương Quân Hoàng, giám đốc Trung tâm ISR, Phenikaa University, biên tập.Trước sự ảnh hưởng to lớn của kỉ nguyên Công nghiệp 4.0 tới đời sống kinh tế - xã hội của hàng tỉ người trên thế giới, số chuyên đề này kêu gọi các nhà nghiên cứu đóng góp kiến thức mới về tài chính trong khởi nghiệp. Các nhà nghiên cứu, học giả quan tâm có thể xem thông tin tại đường dẫn: Entrepreneurial Finance at the Dawn of Industry 4.0.

Đây là số chuyên đề thứ 3 TS. Vương Quân Hoàng tham gia biên tập trong cùng khoảng thời gian từ cuối 2018. Trước đó, giám đốc trung tâm ISR đã đồng biên tập một số chuyên đề về sức khỏe cộng đồng với TS. Khuất Thu Hồng (Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội ISDS, Hà Nội); và một số chuyên đề khác về giáo dục cho phát triển bền vững, và công dân toàn cầu với TS. Lê Anh Vinh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục, Hà Nội). Cả hai số chuyên đề này đều trên tạp chí Sustainability [2017 Impact Factor = 2.075; CiteScore = 2.37; Q2 ISI Web of Science và Scopus].