SSHO lựa chọn giới thiệu nghiên cứu tiêu biểu của ISR

9/20/2020 2:51 PM

Trung tâm ISR (20-9-2020; Nguyễn Thanh Thanh Huyền) — Tạp chí Social Sciences & Humanities Open (SSHO) mới đưa lên trang chủ chính thức giới thiệu các nghiên cứu tiêu biểu do SSHO xuất bản.

Các cây bút biên tập của SSHO lựa chọn và trình bày một tập hợp các bài nghiên cứu theo đánh giá của họ là có sức ảnh hưởng. Trong 9 lĩnh vực mà tạp chí xuất bản, mỗi lĩnh vực lựa chọn giới thiệu một bài tiêu biểu để phục vụ độc giả.

(Địa chỉ truy cập: https://www.journals.elsevier.com/social-sciences-and-humanities-open/article-selections/ssho-article-selection-featured-articles-subject-area)

Một trong số 9 bài mới giới thiệu đợt này chính là đóng góp của Trung tâm ISR, Trường ĐH Phenikaa.

  • Truyền thông: The role of nomophobia and smartphone addiction in the lifestyle profiles of junior and senior high school students in the Philippines [1] Danilo B. Buctot, Nami Kim, Sun Hee Kim
  • Nghiên cứu văn hóa: Cultural evolution in Vietnam's early 20th century: A Bayesian networks analysis of Hanoi Franco-Chinese house designs [2] Quan-Hoang Vuong, Quang-Khiem Bui, Viet-Phuong La, Thu-Trang Vuong, ..., Manh-Tung Ho
  • Nghiên cứu phát triển: Food insecurity dynamics in India: A synthetic panel approach [3] Biswabhusan Bhuyan, Bimal Kishore Sahoo, Damodar Suar
  • Kinh tế: Don’t be first! An empirical test of the first-mover disadvantage hypothesis in a culinary game show [4] Ali Ahmed
  • Giáo dục: The examination trends at the secondary and higher secondary level in Pakistan [5] Irfan Ahmed Rind, Awais Malik
  • Địa lý: Mangrove forest ecotourism: Participatory ecological learning and sustainability of students’ behavior through self-efficacy and self-concept [6] Jun Surjanti, Ady Soejoto, Dwiarko Nugroho Seno, Waspodo
  • Tâm lý học: Basic vs. Applied Psychology perspectives lead to different implications from the same data; reevaluating the impact of prior expectations on polygraph outcomes [7] Avital Ginton
  • Công tác xã hội: Social media use, attitudes, and knowledge among social work students: Ethical implications for the social work profession [8] Lauren A. Ricciardelli, Larry Nackerud, Adam E. Quinn, Mary Sewell, Beatrice Casiano
  • Xã hội học: The correlates of residents’ perception of safety in gated communities in Nigeria [9] Olusola Oladapo Makinde

Nghiên cứu [2] là đóng góp của Trung tâm ISR cho số khai trương của tạp chí. Bài nghiên cứu [2] được đánh số Tập 1, Quyển 1, Bài số 1, cũng là bài đầu tiên của SSHO. Nghiên cứu nói trên sử dụng phương pháp tiếp cận dữ liệu lưới Bayes để tìm hiểu đặc trưng văn hóa trên mặt tiền (trang trí, biểu trưng) các ngôi nhà được xây dựng đầu thế kỷ XX ở khu phố cổ Hà Nội. Dữ liệu được sử dụng là một tập hợp ảnh có chất lượng đủ tốt để phân tích, chọn ra từ hơn 400 bức ảnh chụp nhiều ngôi nhà đặc trưng thời kỳ tiếp biến văn hóa đầu thế kỷ XX. Bộ ảnh tư liệu này cho họa sỹ Bùi Quang Khiêm đóng góp.

Các tác giả tìm thấy các yếu tố đặc trưng cho quá trình tiếp biến văn hóa được tái hiện trên các mặt tiền nhà cổ, nơi sự giao thoa văn hóa còn đọng lại trong đường nét nề ngõa, phào chỉ, hình tượng trang trí nổi bật (đào tiên, đài sen, cuốn thư, v.v..).

Anh Hồ Mạnh Toàn, một đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, đây là một trong số những bài đã xuất bản có khả năng tạo ra cảm hứng tìm tòi, nghiên cứu, bền bỉ và mạnh của Trung tâm ISR. Đội ngũ cũng kỳ vọng nghiên cứu này là một đóng góp có giá trị lâu bền.

 

https://www.journals.elsevier.com/social-sciences-and-humanities-open/article-selections/ssho-article-selection-featured-articles-subject-area

 

 

SSHO được Elsevier và Ban biên tập kỳ vọng trở thành một tạp chí KHXH&NV đa ngành, liên ngành, mong muốn xuất bản các nghiên cứu thú vị, có sức hút.

SSHO đặt mục tiêu đóng vai trò ngôi nhà học thuật rộng rãi đủ sức chứa đựng các nội dung trải từ nhân văn, kinh tế sang tới các ngành hẹp khoa học xã hội, qua đó thu hút được nhiều bản thảo tốt đóng góp cho công tác xuất bản.

Tài liệu tham khảo

[1]  Buctot, D. B., Kim, N., & Kim, S. H. (2020). The role of nomophobia and smartphone addiction in the lifestyle profiles of junior and senior high school students in the Philippines. Social Sciences & Humanities Open, 2(1), 100035.

[2]  Vuong, Q. H., Bui, Q. K., La, V. P., et al. (2019). Cultural evolution in Vietnam's early 20th century: A Bayesian networks analysis of Hanoi Franco-Chinese house designs. Social Sciences & Humanities Open, 1(1), 100001.

[3]  Bhuyan, B., Sahoo, B. K., & Suar, D. (2020). Food insecurity dynamics in India: A synthetic panel approach. Social Sciences & Humanities Open, 2(1), 100029.

[4]  Ahmed, A. (2019). Don’t be first! An empirical test of the first-mover disadvantage hypothesis in a culinary game show. Social Sciences & Humanities Open, 1(1), 100004.

[5]  Rind, I. A., & Malik, A. (2019). The examination trends at the secondary and higher secondary level in Pakistan. Social Sciences & Humanities Open, 1(1), 100002.

[6]  Surjanti, J., Soejoto, A., & Seno, D. N. (2020). Mangrove forest ecotourism: Participatory ecological learning and sustainability of students’ behavior through self-efficacy and self-concept. Social Sciences & Humanities Open, 2(1), 100009.

[7]  Ginton, A. (2019). Basic vs. Applied Psychology perspectives lead to different implications from the same data; reevaluating the impact of prior expectations on polygraph outcomes. Social Sciences & Humanities Open, 1(1), 100005.

[8]  Ricciardelli, L. A., Nackerud, L., Quinn, A. E., Sewell, M., & Casiano, B. (2020). Social media use, attitudes, and knowledge among social work students: Ethical implications for the social work profession. Social Sciences & Humanities Open, 2(1), 100008.

[9]  Makinde, O. O. (2020). The correlates of residents’ perception of safety in gated communities in Nigeria. Social Sciences & Humanities Open, 2(1), 100018.