Tạp chí uy tín của giới biên tập điểm tin bài công bố của ISR

3/1/2019 7:15 PM
Trung tâm ISR Phenikaa University (1-3-2019) -- Trong số 2, tập 44 của tạp chí chuyên biên tập và xuất bản hàn lâm The European Science Editing, biên tập viên Anna Maria Rossi (Publishing Unit - Istituto Superiore di Sanità, Rome; annamaria.rossi@iss.it) đã dành thời lượng để điểm tin bài công bố "đáng đọc" trong quý. Trong đó có bài đóng góp của Phenikaa University, trên tạp chí của Nature (Nature Human Behaviour).Bài điểm tin khoa học của Rossi có thể download ở đây: The editor's bookshelf.