Tiếng nói ISR trên LSE Impact, RetractionWatch và Google News Feed

2/26/2020 6:20 AM

ISR Phenikaa Uni (26-2-2020; Hồ Mạnh Toàn) — Trang thông tin khoa học rất uy tín của giới KHXH quốc tế thuộc London School of Economics and Political Science (với tên viết tắt quen thuộc LSE), LSE Impact of Social Sciences (hay gọi tắt là LSE Impact) mới đăng bài của Trung tâm ISR, ngày 21-2-2020. LSE Impact là chuyên trang các vấn đề mới nhất, các kiến thức mới và có nhiều đóng góp từ những chuyên gia tầm cỡ như David Nicholas. Các bài trên LSE Impact cũng thường được các chuyên gia và ấn phẩm lớn trên thế giới trích dẫn.

Bài của ISR đề cập vấn đề khoa học toàn cầu, có tựa đề: “Retractions: the good, the bad, and the ugly. What researchers stand to gain from taking more care to understand errors in the scientific record” [1] dựa trên công bố khoa học [2].

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/02/20/retractions-the-good-the-bad-and-the-ugly-what-researchers-stand-to-gain-from-taking-more-care-to-understand-errors-in-the-scientific-record/

Sau khi LSE Impact ra bài, do lượng đọc và uy tín của LSE Impact — với tư cách địa chỉ quen thuộc và đáng tin với giới biên tập khoa học toàn cầu — RetractionWatch (RW) cũng đã chính thức điểm bài này vào The RW Daily. Đây là bản tin hàng ngày thường xuyên gửi cho những người theo dõi RW có đăng ký. Độc giả quốc tế (chủ yếu là giới khoa học và quản lý chính sách khoa học) thích đọc The RW Daily vì thường có chuyện lý thú để theo dõi. Các bài tiêu điểm cũng rất có trọng tâm [3].

Bên cạnh đó, Google News App cũng thường xuyên điểm bài của LSE Impact đưa vào phần tin khoa học của họ. Họ cũng hay nhắc lại định kỳ các tin đã điểm. Đến sáng thứ Bảy (22-2-2020), thì lại đến lượt Google đã “feed” bài nói trên lên News Feed, và hình ảnh tin bài trên smartphone dưới đây.

Không nghi ngờ gì, lượng đọc toàn cầu trên Google News Feed vô cùng dồi dào. Ngoài ra, bài trên LSE Impact của ISR cũng được chia sẻ bởi nhiều độc giả quan tâm.

Tài liệu tham khảo:

[1] Retractions: the good, the bad, and the ugly. What researchers stand to gain from taking more care to understand errors in the scientific record. LSE Impact of Social Sciences (Feb 20, 2020). Available from: http://bit.ly/2T9M2x0.

[2] The limitations of retraction notices and the heroic acts of authors who correct the scholarly record: an analysis of retractions of papers published from 1975-2019. Learned Publishing 2020; 33. doi:10.1002/LEAP.128. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1282.

[3] The RW Daily (Feb 21, 2020). URL: https://mailchi.mp/retractionwatch/the-rw-daily-fictional-results-retraction-authors-angry-vaping-glantz-peer-review-usa-today-retractions-good-bad-ugly-sexual-misconduct-allegations.