Nghiên cứu về nghệ thuật Việt Nam đạt 7000 lượt đọc trên tạp chí Arts

3/1/2019 4:51 PM
Trung tâm ISR (01-03-2019) -- Tháng 10 năm 2018, trung tâm ISR đại học Phenikaa đã công bố nghiên cứu đầu tiên về nghệ thuật trên tạp chí Arts (ESCI), khám phá thị trường tranh Việt Nam từ góc nhìn về tranh giả. Sau hơn 5 tháng, nghiên cứu vẫn giữ nguyên được sức hút của mình khi chạm mốc 7000 lượt đọc, 1550 lượt downloads theo thống kê trên trang chủ của tạp chí. Nghiên cứu hiện xếp thứ 2 trong danh sách các nghiên cứu được xem nhiều nhất của tạp chí Arts.


Thống kê lượt đọc, downloads, trích dẫn và điểm Almetric của nghiên cứu (Tính đến ngày 01-03-2019).


Top 3 nghiên cứu được đọc nhiều nhất của tạp chí Arts.

Thông tin trích dẫn của nghiên cứu:
Vuong, Q. H., Ho, M. T., Vuong, T. T., Tran, K., & Ho, M. (2018). “Paintings can be forged, but not feeling”: Vietnamese art—Market, fraud, and value. Arts, 7(4), 62; DOI:10.3390/arts7040062.