Phenikaa Uni có 71 hồ sơ khoa học trong ISI Web of Science

3/22/2020 8:49 AM

ISI Web of Science (22-3-2020) — Theo dữ liệu chính thức của Publons, sử dụng cơ sở dữ liệu trực tiếp trích xuất từ Web of Science (Clarivate ISI), Phenikaa University có 71 nhà khoa học đã đăng ký hồ sơ chính thức trong Publons.

Hình ảnh trích từ Publons dưới đây là một phần các hồ sơ tóm tắt. Trong hình, các số liệu chỉ tính nếu xuất bản phẩm (publications) thuộc danh mục ISI Web of Science. Tương tự, ở cột "verified reviews" số liệu cũng chỉ tính các báo cáo bình duyệt đối với bản thảo nộp vào các tạp chí ISI Web of Science. Cuối cùng, "verified editor records" là số lượng các bản thảo mà nhà khoa học tham gia biên tập, và cũng chỉ tính cho các bản thảo thuộc tạp chí ISI Web of Science.


Publons Institutions Ranking, trích xuất ngày 22-3-2020.

Theo dữ liệu này, dẫn đầu đóng góp công bố quốc tế ISI là tác giả Nguyễn Văn Hiếu với 131 công bố quốc tế. Đứng đầu về đóng góp các báo cáo bình duyệt tạp chí ISI là Phạm Việt Thành, 192. Và đứng đầu về đóng góp công tác biên tập, đánh giá bản thảo cho các tạp chí ISI là Vương Quân Hoàng, 48.

Với 71 hồ sơ khoa học đã đăng ký, Phenikaa Uni đứng thứ 4 toàn Việt Nam về số lượng nhà nghiên cứu. Trong lịch sử hoạt động khoa học, 71 nhà nghiên cứu này đã đóng góp 866 báo cáo bình duyệt khoa học (cho các bài nộp vào tạp chí ISI), đứng ở mức thứ 3 toàn quốc. 

Tính tổng thể, các nhà nghiên cứu Phenikaa Uni đã đóng góp 1620 ấn phẩm khoa học (đã được chỉ mục hóa trong ISI Web of Science). Đây là mức đóng góp khoa học gộp đứng thứ 2 toàn Việt Nam.

(Nguyễn Phúc Khánh Linh - Trung tâm ISR)