Tháng 6-2019, Phenikaa Univ giữ vững Top 5 Kinh tế Quản trị RePEc

7/3/2019 7:01 PM
Phenikaa University, ISR (3-7-2019) -- Theo dữ liệu mới nhập cập nhật cho đến hết tháng 6-2019, Trường Đại học Phenikaa vẫn giữ ổn định vị trí trong tốp 5 dẫn đầu các đơn vị đào tạo nghiên cứu về kinh tế - quản trị của Việt Nam.* * *