rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort

Báo cáo quốc gia VN trong dự án của Liên hợp quốc trích dẫn tài liệu của ĐH Phenikaa

11/3/2019 10:59 AM
ISR Phenikaa University (ngày 3 tháng 11 năm 2019) — Báo cáo quốc gia có tựa: The Country Report of Viet Nam, xuất bản ngày 17-9-2019, với các tác giả bao gồm các chuyên gia của Bộ Giáo dục & Đào tạo: Lê Anh Vinh, Phạm Đức Quang và Đỗ Đức Lân.Tóm lược đánh giá Việt Nam đang ở thời kỳ đầu của cuộc Cách Mạng Công nghiệp 4.0. Để có thể nắm bắt cơ hội cuộc đổi thay lớn này mang đến và xây dựng được xã hội công dân số thích ứng thời đại, nhu cầu tăng cường năng lực cho học sinh theo chuẩn quốc tế về kỹ năng công nghệ và thông tin trở nên cấp thiết. Chính phủ Việt Nam đã tham gia chương trình nghiên cứu dữ liệu DKAP của UNESCO (cơ quan Liên hợp quốc) cùng với Bangladesh, Fiji và Hàn Quốc nhằm tìm hiểu thái độ, hành vi, thực hành và năng lực số của học sinh. Nghiên cứu thu hoạch dữ liệu từ 1061 học sinh lớp 10, từ 20 trường trên địa bàn 5 tỉnh của Việt Nam. 

Toàn văn báo cáo có thể truy cập mở và tải về từ địa chỉ Internet: https://dkap.org/wp-content/uploads/2019/09/UNESCO-DKAP-Viet-Nam-Country-Report.pdf

Để hoàn thành báo cáo, trong danh mục tài liệu tham khảo, các nhà nghiên cứu sử dụng hơn 40 tài liệu nghiên cứu, báo cáo khác nhau, trong đó có 5 nghiên cứu của trung tâm ISR thuộc trường Đại học Phenikaa, trong đó có 2 nghiên cứu trên các tạp chí có hệ số tác động cao (Scientific Data của Nature 2018 IF 5.929 [1] và Journal of Clinical Medicine 2018 IF 5.688 [2], theo Journal Citation Reports 2019).

Đối với các nghiên cứu khoa học xã hội, việc được sử dụng trong các nghiên cứu chính sách, đặc biệt ở phạm vi quốc tế, luôn được coi là một thước đo giá trị, bên cạnh các trích dẫn trong các xuất bản phẩm hàn lâm. Báo cáo cũng cho thấy cơ sở để đánh giá mức độ tăng trưởng và cải thiện ảnh hưởng của nghiên cứu KHXH tại Việt Nam, bên cạnh các số đo thống kê được trình bày trong cuốn sách chuyên khảo của trường ĐH Phenikaa trên De Gruyter gần đây (The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road [3]).

Tài liệu tham khảo:

[1] Vuong, Q. H., La, V. P., Vuong, T. T., Ho, M. T., Nguyen, H. K. T., Nguyen, V. H., ... & Ho, M. T. (2018). An open database of productivity in Viet Nam's social sciences and humanities for public use. Scientific Data, 5, Article No. 180188, DOI: 10.1038/sdata.2018.188.

[2] Vuong, Q. H., Ho, M. T., Vuong, T. T., La, V. P., Ho, M. T., Nghiem, K. C. P., ... & Ho, C. S. (2019). Artificial Intelligence vs. Natural Stupidity: Evaluating AI readiness for the Vietnamese medical information system. Journal of Clinical Medicine, 8(2), 168, DOI: 10.3390/jcm8020168.

[3] Vuong, Q. H., & Tran, T. (Eds.) (2019). The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road. Warsaw, Poland: De Gruyter. DOI: 10.2478/9783110686081.