rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort

Phenikaa University ISR trên hệ thống Nature Research tính đến hết 2019

2/2/2020 3:00 AM

Hà Nội (Phenikaa University) — Cho đến hết 2019, Trường Đại học Phenikaa với Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành (ISR — Centre for Interdisciplinary Social Research) đã có đóng góp rất đáng kể cho sự hiện diện của khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) Việt Nam trên các hệ thống xuất bản quốc tế, với hơn 60 công bố quốc tế, thuộc danh mục ISI Web of Science, Scopus và PubMed.

Tuy nhiên, số lượng công bố quốc tế, dù là ISI hay Scopus, vẫn chưa phải là tất cả. Đối với khoa học, chất lượng và phẩm cấp các nghiên cứu công bố mới là quyết định.

Trên phương diện này, việc có các ấn phẩm vào hệ thống uy tín và danh tiếng bậc nhất thế giới Nature Research cũng đang phản ánh sự đóng góp miệt mài và nỗ lực không biết mệt mỏi của các nhà nghiên cứu tại Trung tâm ISR.

Chỉ tính từ khi thành lập ISR tháng 8-2017 tới hết tháng 12-2019, Trung tâm đã có 3 năm liên tiếp có bài xuất bản trên hệ thống Nature Research.

Tổng số bài của ISR đã xuất bản trên Nature Research là 9, trong đó 2 bài trên tạp chí Scientific Data (https://www.nature.com/sdata), 3 bài trên tạp chí Palgrave Communications (https://www.nature.com/palcomms), 2 bài trên tạp chí Nature Human Behaviour (https://www.nature.com/nathumbehav), và 2 bài trên Nature: Scientific Data Updates (http://blogs.nature.com/scientificdata) và Nature: Social Sciences (https://socialsciences.nature.com).

(Thông tin chi tiết các bài xin xem mục Tài liệu tham khảo, từ [1] đến [9].)

Việc xuất bản các bài báo trên Nature Research vô cùng thách thức, và hiện nay chỉ có một số lượng rất nhỏ các tác giả Việt Nam có thể xuất bản thành công trên Nature Research. Hơn nữa, tuyệt đại đa số các tác giả hoạt động trong phạm vi nghiên cứu khoa học tự nhiên và công nghệ-kỹ thuật. Về cơ bản các tạp chí Nature Research hầu như vắng bóng các nhà nghiên cứu Việt Nam thuộc địa hạt KHXH&NV.

Nature Research cũng có rất ít các ấn phẩm có thể công bố lĩnh vực KHXH&NV, cụ thể nhất ở đây là ngoài Nature (tờ kinh điển, 150 tuổi) thì chỉ có Scientific Data, Nature Human BehaviourPalgrave Communications (dành riêng cho KHXH&NV). Trung tâm ISR đã đều có mặt trên cả 3 ấn phẩm này.

Hình ảnh dưới đây là kết quả tìm kiếm trên Google với cụm từ tên trung tâm “Centre for Interdisciplinary Social Research”.

 

Google search: https://www.google.com/search?&q=%22Centre+for+Interdisciplinary+Social+Research%22+site%3ANature.com

 

 

Cùng với việc xuất bản thành công và liên tục trên Nature Research, ISR cũng thuộc số ít các đơn vị nghiên cứu KHXH&NV ở Việt Nam có khả năng đưa bài lên các ấn phẩm có hệ số tác động (Impact Factor theo Journal Citation Reports của Clarivate Web of Science Group, thường được gọi là ISI WOS) cao nhất trong 2018 và 2019 (xem [10]: tr. 11-12, và [11]).

Trung tâm ISR đã đặt kế hoạch tiếp tục giữ vững truyền thống ghi dấu ấn công bố quốc tế trên các ấn phẩm Nature Research trong năm 2020. Công việc đang diễn ra đúng dự kiến.

Tài liệu tham khảo:

[1]   Vuong QH, Ho MT, Nguyen HKT, Nguyen MH. (2019). The trilemma of sustainable industrial growth: Evidence from a piloting OECD’s Green city. Palgrave Communications, 5:156; DOI:10.1057/s41599-019-0369-8; URL: https://www.nature.com/articles/s41599-019-0369-8.

[2]   Ho MT, Nguyen THK, Vuong TT, Nguye MH, Ho MT. (2019). To walk on the Penrose stairs of science. Nature: Social Sciences (October, 10). URL: https://socialsciences.nature.com/users/301097-ho-manh-toan/posts/54541-to-walk-on-the-penrose-stairs-of-science.

[3]   Vuong QH. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude. Nature Human Behaviour, 3(10): 1034. DOI:10.1038/s41562-019-0667-6. URL: https://www.nature.com/articles/s41562-019-0667-6.

[4]   Vuong QH, La VP, Vuong TT, Nguyen VH, Ho MT, Nguyen THK, Bui QK, Ho MT. (2018). Cultural additivity: Behavioural insights from the interaction of Confucianism, Buddhism, and Taoism in folktales. Palgrave Communications, 4:143. DOI:10.1057/s41599-018-0189-2. URL: https://www.nature.com/articles/s41599-018-0189-2.

[5]   Vuong QH, La VP, Vuong TT, Ho MT, Nguyen THK, Nguyen TVH, Pham HH, Ho MT. (2018). An open database of productivity in Vietnam's social sciences and humanities for public use. Scientific Data 5: 180188. DOI:10.1038/sdata.2018.188; URL: https://www.nature.com/articles/sdata2018188.

[6]   Vuong QH, Ho MT, Nguyen HK, Vuong TT. (2018). Healthcare consumers’ sensitivity to costs: a reflection on behavioural economics from an emerging market. Palgrave Communications, 4:70. DOI:10.1057/s41599-018-0127-3. URL: https://www.nature.com/articles/s41599-018-0127-3.

[7]   Vuong QH. (2018). The (ir)rational consideration of the cost of science in transition economies. Nature Human Behaviour, 2(1): 5; DOI:10.1038/s41562-017-0281-4. URL: https://www.nature.com/articles/s41562-017-0281-4.

[8]   Vuong QH. (2017). Open data, open review and open dialogue in making social sciences plausible. Nature: Scientific Data Updates (December 12); URL: https://go.nature.com/2QdnUrW.

[9]   Vuong QH. (2017). Survey data on Vietnamese propensity to attend periodic general health examinations. Scientific Data, 4:170142. DOI:10.1038/sdata.2017.142; URL: https://www.nature.com/articles/sdata2017142.

[10]   Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019). Bản tin Giáo dục Đại học tháng 7/2019 (ngày 1/8). URL: http://chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn/tintuc-sukien/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=4693.

[11]   Huyền NTT, Dung NT, Nhàn NT, Phương LA, Linh NT, Ngân LTK, Toàn HM. (2020). KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế. Khoa học và Phát triển (ngày 16/1). URL: http://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/khxhnv-hon-mot-thap-ky-tang-so-luong-va-chat-luong-cong-bo-quoc-te/20200113023839782p1c785.htm.