Project Syndicate điểm nghiên cứu COVID-19 của ISR

4/9/2020 7:33 AM

ISR Phenikaa University (9-4-2020; Nguyễn Phúc Khánh Linh) — Trang nghiên cứu kinh tế và chính sách nổi tiếng thế giới Project Syndicate (https://www.project-syndicate.org/) đã đăng bài Op Ed của tác giả Hong-Kong Nguyen [1] với tiêu điểm là nghiên cứu COVID-19 mới xuất bản trên Sustainability (doi:10.3390/su12072931 [2]) của Trung tâm ISR, Phenikaa University, sử dụng dữ liệu của A.I. for Social Data Lab (AISDL).

Các thông tin chi tiết về bài Op Ed, cũng như bài nghiên cứu toàn văn đã xuất bản chính thức, có thể đọc từ đường dẫn cung cấp ở mục Tài liệu tham khảo kèm theo bài giới thiệu này. Bên dưới là hình ảnh trang chủ của Project Syndicate có hiện diện bài tiêu điểm về COVID-19 từ Việt Nam.

Việc nghiên cứu hiện diện trên Project Syndicate là sự kiện đáng nhớ với các tác giả. Project Syndicate (PS) là hệ thống chuyên gia toàn cầu, uy tín lớn bậc nhất thế giới. PS cũng có ảnh hưởng đáng kể đến các chính trường và các cuộc bầu cử, cũng như chính sách kinh tế xã hội, của các quốc gia phát triển, như Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Nhật, v.v..

PS có ảnh hưởng thông tin đến 156 quốc gia. Là nguồn ý kiến và đánh giá chuyên gia cho hơn 500 cơ quan truyền thông quốc tế. Các ý kiến trên PS được chuyển tải qua 61 ngôn ngữ quốc tế. PS có sự hiện diện thường xuyên, cung cấp những đánh giá quan trọng về những vấn đề trọng yếu thế giới, của các tác giả uy tín lớn nhất toàn cầu, cha đẻ của nhiều học thuyết ảnh hưởng lớn đương đại.

Đáng chú ý trong số các học giả đóng góp tiêu biểu bao gồm cả những gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay:

Danh sách các học giả uy tín nhất làm nên tên tuổi PS được ghi nhận ở đây: https://www.project-syndicate.org/columnists).

Bài Op Ed trên PS đóng góp cho sự lan tỏa của nghiên cứu. Chỉ khoảng 36 giờ sau khi xuất bản, bài nghiên cứu về COVID-19 Việt Nam đã có hơn 2000 lượt truy cập, và 500 lượt download. Hiện nó đang đứng đầu danh sách được đọc nhiều của tạp chí Sustainability (Theo JCR 2019, tạp chí có IF 2.592, CiteScore 3.01, H-Index 53).

Tài liệu tham khảo:

[1]  Nguyen HK. (2020, April 8). Vietnam’s Low-Cost COVID-19 Strategy. Project Syndicate; https://www.project-syndicate.org/commentary/vietnam-low-cost-success-against-covid19-by-hong-kong-nguyen-2020-04

[2]  La VP, Pham TH, Ho MT, Nguyen MH, ..., Vuong QH. (2020). Policy Response, Social Media and Science Journalism for the Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: The Vietnam Lessons. Sustainability, 12(7), 2931. https://doi.org/10.3390/su12072931.