Sách chuyên khảo về KHXH của ĐH Phenikaa trên De Gruyter

10/28/2019 7:14 AM
ISR Phenikaa (28-10-2019) -- Ngày 25-10, một cuốn chuyên khảo về khoa học xã hội Việt Nam do nhóm nghiên cứu mạnh SDAG, trung tâm ISR, trường Đại học Phenikaa đã chính thức hiện diện trên hệ thống điện tử của nhà xuất bản Đức Walter de Gruyter GmbH (ISBN-10: 3110686074; ISBN-13: 978-3-11-068608-1; DOI: 10.2478/9783110686081). De Gruyter là tổ hợp xuất bản truyền thông lâu đời và uy tín bậc nhất thế giới của Đức, ra đời năm 1749, đến nay đã 270 tuổi.

Có thể truy cập thông tin ấn phẩm này tại địa chỉ xuất bản chính thức như sau: https://www.degruyter.com/view/booktoc/product/553907

Hình ảnh bìa trước và sau của sách:

Cuốn sách do giám đốc ISR chủ biên chính, bao gồm 9 chương nội dung, dày khoảng 250 trang, có sự tham gia đóng góp nội dung và biên tập của tất cả các thành viên ISR và SDAG. Tựa đề sách là: The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road.

Khoảng 3 ngày sau khi xuất bản, hệ thống lưu trữ Google Books cũng đã xuất bản online dưới tên NXB Walter de Gruyter GmbH, tại địa chỉ lưu trữ https://books.google.com/books?id=j0K5DwAAQBAJ:https://books.google.com/books?id=j0K5DwAAQBAJ

Sau khi xuất bản, ISR sẽ theo dõi tình hình mua sách của các thư viện đại học và quốc gia trên thế giới để cập nhật tác động. Đồng thời, xúc tiến các công việc như chỉ mục hóa sách vào các cơ sở dữ liệu học thuật như ISI Web of Science, Scopus, WorldCat OCLC, cũng như các thư viện điện tử.

Trường Đại học Phenikaa với hình ảnh biểu trưng (logo) và tên tuổi đầy đủ được ghi rõ trong sách vừa là cơ quan của các tác giả vừa là đơn vị hỗ trợ công việc khoa học, cùng với các cơ quan khác như Quỹ NAFOSTED, Hiệp hội Biên tập khoa học Châu Âu (EASE), và một số đơn vị xuất bản học thuật khác.

*Tham khảo:

Vuong QH, Tran T. (Ed.) (2019). The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road. Warsaw, Poland: De Gruyter. (ISBN:978-3-11-068608-1) DOI: 10.2478/9783110686081. *URL: https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/553907

Vuong QH. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude. Nature Human Behaviour 3(10): 1034. doi: 10.1038/s41562-019-0667-6. *URL: https://www.nature.com/articles/s41562-019-0667-6.

Vuong QH (2018). The (ir)rational consideration of the cost of science in transition economies. Nature Human Behaviour 2(1): 5, https://doi.org/10.1038/s41562-017-0281-4. *URL: https://www.nature.com/articles/s41562-017-0281-4.