Phó Chủ tịch HĐQT: ThS. Phạm Chí Sơn

27/2/2019 179 lượt xem
Phó Chủ tịch HĐQT: Phạm Chí Sơn  

Phó CT HĐQT: TS. Đặng Thế Tháp

25/2/2019 93 lượt xem
Phó CT HĐQT: TS. Đặng Thế Tháp  

Hiệu trưởng: PGS.TS Phạm Thành Huy

22/2/2019 107 lượt xem
Hiệu trưởng: PGS.TS Phạm Thành Huy  

Chủ tịch HĐQT: TS. Hồ Xuân Năng

22/2/2019 95 lượt xem
Chủ tịch HĐQT: TS. Hồ Xuân Năng  

Sơ đồ tổ chức Trung tâm ISR

27/2/2019 180 lượt xem