Phenikaa Uni có 71 hồ sơ khoa học trong ISI Web of Science

22/3/2020 258 lượt xem
Tổng thể các nhà nghiên cứu Phenikaa Uni đã đóng góp 1620 ấn phẩm ISI. Đây là mức đóng góp khoa học gộp đứng thứ 2 toàn Việt Nam.  

Tháng 6-2019, Phenikaa Univ giữ vững Top 5 Kinh tế Quản trị RePEc

3/7/2019 196 lượt xem
Theo dữ liệu cập nhật tháng 6-2019, trường Đại học Phenikaa vẫn giữ vững vị trí Top 5 dẫn đầu về Kinh tế Quản trị trong các đơn vị VN có đăng ký với CSDL RePEc  

TS. Vương Quân Hoàng tham gia ban biên tập tạp chí Problems and Perspectives in Management

11/3/2019 382 lượt xem
TS. Vương Quân Hoàng tham gia ban biên tập tạp chí Problems and Perspectives in Management