Giám đốc Trung tâm ISR hỗ trợ triển khai nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế
Giám đốc Trung tâm ISR hỗ trợ triển khai nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế với Hội Hữu nghị Việt Bỉ (VBFA), thuộc chương trình đào tạo do Đại học Ngoại thương Hà Nội chịu trách nhiệm ... 

Trung tâm ISR tham dự Hội nghị Triết học thế giới 2018, Bắc Kinh, Trung Quốc
Đại diện trung tâm ISR tham dự Hội nghị Triết học thế giới 2018, Bắc Kinh, Trung Quốc  
Vương Quân Hoàng (ISR Phenikaa University) tham gia BBT tạp chí ISI
Giám đốc Trung tâm ISR (Phenikaa University) tham gia ban biên tập tạp chí thuộc danh mục ISI Web of Science (Clarivate) và EconLit (AEA)