Exploring the most influential papers in Vietnam's political economy in the past ten years
This short explorative article looks at the list of papers on Vietnam's political economy in the past ten years.  
Tiếp nối hướng nghiên cứu phát triển bền vững
Nhiều khả năng, năm 2021 sẽ đón nhận tiếp tục những kết quả mới từ hướng đi có bản chất tiếp cận liên ngành phát triển bền vững  
Xuất bản sách trong chương trình ISR 2021
Qua công việc thực tiễn Trung tâm ISR nhận thấy cần tiếp tục chương trình xuất bản sách quốc tế và trong nước.  
Truyền thông quốc tế: Sách Phenikaa Uni trên University World News
Cuốn sách của Phenikaa University được giới thiệu tới độc giả của University World News ngày 21-11-2020  

ISR Phenikaa Uni vươn lên #3 bảng RePEc 2020
Hết 2020 ISR đã vượt lên trên FTU, bỏ xa các đơn vị mạnh như Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), Trường Chính sách công Fulbright, Trường KD-QT RMIT và ĐH Kinh tế quốc dân.  
Crossing the 100-publication milestone to celebrate the new year 2021
Last year, the year of 2020, marked a special event for the Center for Interdisciplinary Social Research (ISR, Phenikaa University) as our research center passed the 100th publication milestone  
Kỷ lục 62 lần bại trận năm 2020
Một năm tới 62 lần bại trận cũng là kỷ lục của tôi tính đến lúc này.  
Sách tác giả Phenikaa Uni biên tập xuất bản và có mặt trên Google Books
Ngày 4/12/2020, cuốn sách đã xuất bản, ISBN 978-3-03943-597-5, và online trên Google Books tại: https://books.google.com/books?id=uMIMEAAAQBAJ  

Nghiên cứu COVID-19 từ New York University áp dụng lý thuyết Cộng tính văn hóa của ISR
Được công bố vào ngày 04/12/2018, lý thuyết cộng tính văn hóa cũng được sử dụng không chỉ trong y học mà còn nhiều chuyên ngành khác nhau (giáo dục, ngôn ngữ, văn hóa)  
Đầu năm 2021, nhớ lại ngày này cách đây 3 năm
Bài viết đón năm mới lần thứ 4 tại Phenikaa Uni. của GĐ Trung tâm ISR  
Bài giảng DeVane của Yale danh tiếng sử dụng bài của cán bộ ISR
DeVane Lectures sử dụng bài báo là niềm vui động viên cán bộ Trung tâm ISR  
Nghiên cứu ISR được sử dụng trong UGC GARP 2020
Việc tài liệu khoa học được sử dụng trong các chính sách quốc gia là một chỉ dấu về giá trị...